Κατάταξη ξενοδοχείων σε αστέρια

Με την υπ' αριθ. 216 από 9/1/2015 απόφαση του Υπουργού Τουρισμού η οποία τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθ. 19102 από 10/10/2016 και 21654 από 2 711/2017, όμοιες αποφάσεις, καθορίσθηκαν τα κριτήρια και η διαδικασία κατάταξης των ξενοδοχείων σε αστέρια. Η προθεσμία με την τελευταία απόφαση παρατάθηκε μέχρι την 31/12/2018.

Η απόδοση των αστεριών γίνεται από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, ύστερα από έλεγχο που πραγματοποιείται σύμφωνα με τον Κανονισμό Κατάταξης, από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό, εταιριών που διαθέτουν πιστοποίηση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.).

Σύμφωνα με το άρθρο 4 της απόφασης αυτής:

1. Τα ξενοδοχεία κατατάσσονται υποχρεωτικά σε πέντε (5) κατηγορίες αστέρων, με ανώτατη την κατηγορία των πέντε αστέρων (5*) και κατώτατη την κατηγορία του ενός αστέρος (1*). Κάθε ξενοδοχείο κατατάσσεται σε μία από τις κατηγορίες της παρούσας παραγράφου εφ’ όσον πληροί τις υποχρεωτικές προδιαγραφές και συγκεντρώνει τον ελάχιστο αριθμό μορίων που απαιτείται για την κατάταξη στην κατηγορία αυτή βάσει επιλεγόμενων από την επιχείρηση προαιρετικών βαθμολογούμενων κριτηρίων.

2. Οι υποχρεωτικές για κάθε κατηγορία αστέρων τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές και τα προαιρετικά βαθμολογούμενα κριτήρια ορίζονται στο Παράρτημα της παρούσας απόφασης.

3. Ο ελάχιστος αριθμός μορίων βάσει προαιρετικών βαθμολογούμενων κριτηρίων που απαιτείται για την κατάταξη σε κάθε κατηγορία αστέρων ορίζεται στον ακόλουθο πίνακα:

Κατηγορία αστέρων 5 ***** 4 **** 3 *** 2 ** 1 *
Ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός μορίων βάσει προαιρετικών βαθμολογούμενων κριτηρίων 5500 4000 3200 2200 1500

Ακολουθεί ο επικαιροποιημένος Πίνακας με τα βαθμολογούμενα κριτήρια, τον οποίο μπορείτε να τον κατεβάσετε από εδώ ή τον σύνδεσμο στο τέλος του άρθρου και να υπολογίσετε δωρεάν και με ακρίβεια, στον υπολογιστή σας, τα μόρια του ξενοδοχείου σας. Είναι σε μορφή MS EXCEL και χρειάζεται να συμπληρώσετε μόνο τα μόρια στα πεδία που σας ενδιαφέρουν αφήνοντας τα υπόλοιπα κενά.

Ανά κατηγορία εμφανίζει τα μερικά σύνολα των μορίων και στην κεφαλίδα τα συνολικά μόρια.

Το προτεινόμενο από το Hotelsecurity.gr σεμινάριο θα το βρείτε στο στοιχείο 11.1 του πίνακα και προσθέτει 150 μόρια κατάταξης στις επιχειρήσεις που θα επιλέξουν να εκπαιδεύσουν το 10% του προσωπικού τους.

Εδώ θα θέλαμε να προσθέσουμε ότι το πραγματικό κέρδος για το ξενοδοχείο ξεπερνά τα όρια της ανάγκης αστεροποίησης καθώς πρόκειται για μια ολοκληρωμένη εκπαίδευση που δεν αποσκοπεί να κάνει τον ξενοδοχοϋπάλληλο "σεκουριτά", αλλά να τον εισαγάγει στην κουλτούρα της ασφάλειας, για την πρόληψη ατυχημάτων, την έγκαιρη και ουσιαστική αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών και γενικά να τον καταστήσει συνειδητά υπεύθυνο άτομο στο χώρο της εργασίας του.

Hotel Security

α/α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΑ 5* 4* 3* 2* 1* ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. ΚΤIΡΙΟ
1.1 Χώρος στάθμευσης υπαίθριος εντός του οικοπέδου/γηπέδου 100 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ  
1.2 Στεγασμένος χώρος στάθμευσης σε χώρο εντός του κτιρίου ή σε ακίνητο εφαπτόμενο 150 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ  
1.3 Χώρος στάσης-στάθμευσης τουριστικού λεωφορείου 100 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ  
1.4 Διαθέσιμος χώρος στάθμευσης σε παρακείμενο παρκινγκ μέχρι 100μ από το ξ/χ 150 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ Η υπηρεσία παρέχεται άνευ χρέωσης
1.5 Σταθμός φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα 100 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ  
1.6 Το ξ/χ βρίσκεται σε χαρακτηρισμένο παραδοσιακό οικισμό ή σε ζώνη ιδιαίτερου φυσικού κάλλους 100 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ  
1.7 Το κτίριο του ξ/χ είναι χαρακτηρισμένο παραδοσιακό ή διατηρητέο 200 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ  
1.8 Σύστημα ψύξης - θέρμανσης σε όλους τους χώρους για ξ/χ λειτουργίας όλο το χρόνο   Υ Υ Υ Υ Υ Εξαιρούνται ως προς το σύστημα ψύξης, τα καταλύματα που βρίσκονται σε ορεινές περιοχές με υψόμετρο 600μ. υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται θερμοκρασία 20 βαθμών C. 
1.9 Θέρμανση ή κλιματισμός σε όλους τους χώρους για εποχικής λειτουργίας ξ/χ   Υ Υ Υ Υ Υ Εξαιρούνται τα βιοκλιματικά ξενοδοχεία
1.10 Τεχνική Προδιαγραφή Θερμομονωτικά κουφώματα με διπλά τζάμια στα παράθυρα   Υ Υ Υ Υ Υ  
1.11 Τεχνική Προδιαγραφή Φυσικός φωτισμός και αερισμός σε όλα τα δωμάτια-διαμερίσματα   Υ Υ Υ Υ Υ Σύμφωνα με τις ισχύουσες κτιριοδομικές διατάξεις
1.12 Το 50% των δωματίων-διαμερισμάτων διαθέτουν μπαλκόνι ή βεράντα 100 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ  
2. ΥΠΟΔΟΧΗ − ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ
2.1 Τεχνική Προδιαγραφή Ελάχιστο εμβαδόν χώρου υποδοχής για ξ/χ από 1-100 κλίνες (τ.μ.)   60 50 40 30 25

Τα εμβαδά υπολογίζονται βάσει των καθαρών διαστάσεων των χώρων (χωρίς τοίχους). Οι χώροι υποδοχής μπορεί να είναι ενοποιημένοι ή χωρισμένοι ανάλογα με τη χρήση τους.

2.2 Τεχνική Προδιαγραφή Υποχρεωτικό εμβαδόν χώρου υποδοχής πέραν του ελαχίστου για ξ/χ 101 κλινών και άνω (τ.μ./κλίνη)   0,6 0,5 0,4 0,4 0,4

Οι χώροι υποδοχής μπορεί να είναι ενοποιημένοι ή χωρισμένοι ανάλογα με τη χρήση τους.

 
2.3 Προσαύξηση του υποχρεωτικού εμβαδού χώρου υποδοχής α. κατά 10% β. κατά 20% γ. κατά 30% δ. κατά 40% ε. κατά 50% 50 100 150 200 250 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ  
2.4 Υποδοχή ανοικτή επί 8 ώρες, με εσωτερική ή εξωτερική τηλεφωνική πρόσβαση επί 24 ώρες   - - - Υ Υ Να υπάρχει σχετική ανακοίνωση στο site του ξενοδοχείου ή στο hotel directory ή σχετική πινακίδα σε εμφανές σημείο της υποδοχής
2.5 Υποδοχή ανοικτή επί 16 ώρες, με εσωτερική ή εξωτερική τηλεφωνική πρόσβαση επί 24 ώρες 200 - - Υ ΠΡ ΠΡ Να υπάρχει σχετική ανακοίνωση στο site του ξενοδοχείου λη στο hotel directory ή σχετική πινακίδα σε εμφανές σημείο της υποδοχή
2.6 Υποδοχή ανοικτή επί 24 ώρες 300 Υ Υ ΠΡ ΠΡ ΠΡ Να υπάρχει σχετική ανακοίνωση στο site του ξενοδοχείου ή στο hotel directory ή σχετική πινακίδα σε εμφανές σημείο της υποδοχή
2.7 Υπηρεσία για γρήγορη αναχώρηση (Express check out service) 100 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ Δήλωση υπηρεσίας στο site και στο hotel directory. Πραγματοποίηση μέσω τηλεόρασης ή με mobile application κ.α.)
2.8 Κεντρικό Χρηματοκιβώτιο   Υ Υ Υ Υ Υ Αν υπάρχουν χρηματοκιβώτια στα δωμάτια, τότε καθίσταται προαιρετικό και βαθμολογείται με 100 μόρια
2.9 Υπηρεσία μεταφοράς αποσκευών 100 Υ Υ ΠΡ ΠΡ ΠΡ Παροχή υπηρεσίας που δηλώνεται στο site του ξενοδοχείου και στο hotel directory
2.10 Θυρωρός (concierge) 100 Υ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ Πίνακας προσωπικού με το συνολικό αριθμό εργαζομένων και υπεύθυνη δήλωση της επιχείρησης για την εξειδίκευση των ειδικοτήτων αν δεν προκύπτουν εμφανώς από τον πίνακα προσωπικού. Επιπλέον σε περίπτωση ανάθεσης υπηρεσιών σε εξωτερικό συνεργάτη (outsourcing) σύμβαση και τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών. Σε διακριτό χώρο στην υποδοχή
2.11 Εξωτερικός θυρωρός (Doorman) 100 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ Πίνακας προσωπικού με το συνολικό αριθμό εργαζομένων και υπεύθυνη δήλωση της επιχείρησης για την εξειδίκευση των ειδικοτήτων αν δεν προκύπτουν εμφανώς από τον πίνακα προσωπικού. Επιπλέον σε περίπτωση ανάθεσης υπηρεσιών σε εξωτερικό συνεργάτη (outsourcing) σύμβαση και τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών
2.12 Πρόσβαση στο διαδίκτυο   Υ Υ Υ Υ Υ  
2.13 Βοηθός υποδοχής (Groom-pageboy) 100 Y ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ Πίνακας προσωπικού με το συνολικό αριθμό εργαζομένων και υπεύθυνη δήλωση της επιχείρησης για την εξειδίκευση των ειδικοτήτων αν δεν προκύπτουν εμφανώς από τον πίνακα προσωπικού. Επιπλέον σε περίπτωση ανάθεσης υπηρεσιών σε εξωτερικό συνεργάτη (outsourcing) σύμβαση και τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών
2.14 Υπηρεσία φύλαξης αποσκευών σε διακριτό χώρο 50 Υ Υ ΠΡ ΠΡ ΠΡ  
2.15 Κοινόχρηστος/ οι υπολογιστής/ές για τους πελάτες και δυνατότητα εκτύπωσης, φαξ, φωτοαντιγράφησης και σάρωσης 50 Y Y ΠΡ ΠΡ ΠΡ Η υπηρεσία μπορεί να παρέχεται με χρέωση
2.16 Επιχειρηματικό Κέντρο (Business Center) με υπολογιστές για δυνατότητα εκτύπωσης, φαξ, φωτοαντιγράφησης και σάρωσης σε διακριτό και όχι απαραίτητα σε ξεχωριστό χώρο με τη σχετική σήμανση 100 Y Y ΠΡ ΠΡ ΠΡ Τα ξ/χ που διαθέτουν Επιχειρηματικό Κέντρο (Business Center) θα βαθμολογούνται μόνο γι' αυτό και όχι επιπλέον και με τα 50 μόρια που προβλέπονται ανωτέρω υπό 2.15
2.17 Σύγχρονο τηλεφωνικό κέντρο με σύνδεση στα δωμάτια   Υ Υ Υ Υ Υ  
2.18 Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων α. από 36τ.μ. έως 100τ.μ. β. μεγαλύτερη των 100τ.μ. 100 150 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ

Τα μόρια πολλαπλασιάζονται επί το πλήθος των αιθουσών πολλαπλών χρήσεων

 
2.19 Φυσικός φωτισμός αίθουσας πολλαπλών χρήσεων 100 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ  
2.20 Τεχνική Προδιαγραφή Κοινόχρηστες τουαλέτες επισκεπτών (WC) α. για ξ/χ 1-100 κλινών β. για ξ/χ >100 κλινών 100 Y Τουλάχιστον 2 Τουλάχιστον 4 Υ Τουλάχιστον 2 Τουλάχιστον 4 ΠΡ ΠΡ ΠΡ Το εμβαδό (τ.μ.) των κοινόχρηστων τουαλετών επισκεπτών (WC) δεν περιλαμβάνεται στο ελάχιστο απαιτούμενο εμβαδό κοινόχρηστων χώρων.
3. ΔΩΜΑΤΙΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ
3.1 Τεχνική Προδιαγραφή Ελάχιστο εμβαδόν μονόκλινου (τ.μ.)   18 16 13 12 10 Στο εμβαδό συμπεριλαμβάνεται το λουτρό.
3.2 Τεχνική Προδιαγραφή Ελάχιστο εμβαδόν δίκλινου (τ.μ)   20 18 15 14 12 Στο εμβαδό συμπεριλαμβάνεται το λουτρό.
3.3 Τεχνική Προδιαγραφή Ελάχιστο εμβαδόν τρίκλινου (τ.μ)   24 22 18 17 15 Στο εμβαδό συμπεριλαμβάνεται το λουτρό.
3.4 Τεχνική Προδιαγραφή Σουίτες   Υ Τουλάχιστον 2 Y Τουλάχιστον 1 _ _ _ Συνδυασμός ενός ή περισσοτέρων δωματίων με καθιστικό
3.5 Προσαύξηση του υποχρεωτικού εμβαδού δωματίου (τ.μ) α. κατά 10% β. κατά 20% γ. κατά 30% δ. κατά 40% ε. κατά 50% στ. κατά 60% ζ. κατά 70% η. κατά 80% θ. κατά 90% ι. κατά 100% 100 150 200 300 350 500 350 400 450 500 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ Για το 70% του συνόλου των δωματίων
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
3.6 Τεχνική Προδιαγραφή Ενιαίος χώρος (studio) Ελάχιστο εμβαδόν (τ.μ.)   32 30 26 22 18 Στο εμβαδόν των διαμερισμάτων συνυπολογίζονται καθιστικό, χώροι ύπνου, κουζίνα, λουτρό.
3.7 Τεχνική Προδιαγραφή Ελάχιστο εμβαδόν διαμερισμάτων α. δύο χώρων β. τριών χώρων   40 49 38 47 34 44 32 39 28 35 Στο εμβαδόν των διαμερισμάτων συνυπολογίζονται καθιστικό, χώροι ύπνου, κουζίνα. Δεν συνυπολογίζεται το λουτρό.
3.8 Τεχνική Προδιαγραφή Για διαμερίσματα πλέον των τριών κύριων χώρων, προσαύξηση τ.μ./ χώρο   15.00 15.00 13.00 11.00 10.00  
3.9 Προσαύξηση του υποχρεωτικού εμβαδού διαμερισμάτων (τ.μ) α. κατά 10% β. κατά 20% γ. κατά 30% δ. κατά 40% ε. κατά 50% στ. κατά 60% ζ. κατά 70% η. κατά 80% θ. κατά 90% ι. κατά 100% 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ Για το 70% του συνόλου των διαμερισμάτων
4. ΚΟΙΝΕΣ ΠΡ/ΦΕΣ ΓΙΑ ΔΩ/ΤΙΑ & ΔΙΑΜ/ΤΑ
4.1 Κρεβάτι με σύγχρονο και καλοδιατηρημένο στρώμα   Υ Υ Υ Υ Υ  
4.2 Ελάχιστες διαστάσεις μονών κρεβατιών 0,90μ x 1,90μ και διπλών κρεβατιών 1,60μ x 2,00μ   Υ Υ Υ Υ Υ  
4.3 Διαστάσεις κρεβατιών μεγαλύτερες από τις ελάχιστες σύμφωνα με το κριτήριο 4.2 150 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ  
4.4 Τζάκι στο δωμάτιο: α. στο 30% των δωματίων β. στο 60% των δωματίων γ. στο 100% των δωματίων 100 150 200 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ  
4.5 Τηλεόραση κατ' ελάχιστον 21', νέας τεχνολογίας   _ _ _ Υ Υ  
4.6 Τηλεόραση κατ' ελάχιστον 28" νέας τεχνολογίας 100 Υ Υ Υ ΠΡ ΠΡ  
4.7 Δορυφορική τηλεόραση 100 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ  
4.8 Πρόσβαση στο διαδίκτυο   Υ Υ Υ Υ Υ  
4.9 Δυνατότητα παροχής laptop ή tablet 50 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ  
4.10 PAY TV- Movie channels 50 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ  
4.11 CD -DVD- M3 PLAYER με ηχεία 50 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ  
4.12 Πρόσθετες τηλεοράσεις νέας τεχνολογίας στα υπνοδωμάτια των σουιτών 100 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ  
4.13 Δυνατότητα ασφαλούς κλειδώματος εξωτερικής πόρτας και παραθύρων 100 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ  
4.14 Μαγνητικά/ ηλεκτρονικά κλειδιά 100 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ  
4.15 Ψυγείο ή Mini bar στα δωμάτια   Υ Υ Υ Υ Υ  
4.16 Δυνατότητα προσθήκης παιδικού κρεβατιού 50 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ  
4.17 Χρηματοκιβώτιο 50 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ  
4.18 Βραστήρας νερού και υλικά για καφέ/ τσάι 50 Y Υ ΠΡ ΠΡ ΠΡ  
4.19 Μηχανή καφέ εσπρέσο 50 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ  
4.20 Σίδερο και σανίδα σιδερώματος 50 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ  
4.21 Πρέσα παντελονιών 50 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ  
4.22 Λοιπές ατομικές εξυπηρετήσεις (σάκος ρούχων για καθαριστήριο, απαραίτητα υλικά για ράψιμο, φάκελος αλληλογραφίας, γραφική ύλη, βερνίκι και κόκαλο υποδημάτων) 50 Υ Υ ΠΡ ΠΡ ΠΡ  
4.23 Οδηγός ξενοδοχειακών υπηρεσιών σε τουλάχιστον δύο γλώσσες (έντυπος ή ηλεκτρονικός) 50 Υ Υ ΠΡ ΠΡ ΠΡ  
4.24 Αυτόνομη ρύθμιση θερμοκρασίας στα δωμάτια 100 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ Στην περίπτωση ύπαρξης κεντρικής θέρμανσης
4.25 Επαρκής ιματισμός σε άριστη κατάσταση   Υ Υ Υ Υ Υ Μαξιλάρια, σεντόνια, κουβέρτα καλοκαιρινή, χειμερινό πάπλωμα ή κουβέρτα, ανάλογα με τη λειτουργία του ξενοδοχείου
4.26 Καλύμματα υγιεινής προστασίας για τα στρώματα και τα μαξιλάρια 50 Υ Υ Υ ΠΡ ΠΡ  
4.27 Καθαρισμός στρωμάτων σε ετήσια βάση   Υ Υ Υ Υ Υ Απαιτείται πιστοποιητικό ή σχετική απόδειξη καθαριστηρίου ή ύπαρξη ειδικής συσκευής καθαρισμού στρωμάτων (ατμοκαθαριστής) στο ξενοδοχείο εκτός αν καλύπτεται το συγκεκριμένο κριτήριο με άλλο τρόπο, π.χ. εγγύηση κατασκευαστή
4.28 Επιλογή μαξιλαριών 50 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ Διαφόρων τύπων, υποαλλεργικά
4.29 Ντουλάπα με ικανό αριθμό κρεμαστρών   Υ Υ Υ Υ Υ  
4.30 Κρεμάστρες διαφόρων τύπων -τουλάχιστον δύο 25 Υ Υ ΠΡ ΠΡ ΠΡ (π.χ παντελονιών , φουστών, κουστουμιών κλπ)
4.31 Ένα κάθισμα/ καρέκλα ανά κλίνη   Υ Υ Υ Υ Υ  
4.32 Τραπεζάκι 50 Υ Υ ΠΡ ΠΡ ΠΡ  
4.33 Τραπέζι ή γραφείο ή άλλη επιφάνεια εργασίας 50 Υ Υ ΠΡ ΠΡ ΠΡ  
4.34 Κομοδίνα ή άλλη αντίστοιχη επιφάνεια   Υ Υ Υ Υ Υ  
4.35 Έπιπλο τουαλέτας κρεβατοκάμαρας με καθρέφτη 50 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ  
4.36 Φωτισμός ανάγνωσης δίπλα στο κρεβάτι   Υ Υ Υ Υ Υ  
4.37 Κεντρικός διακόπτης φωτισμού δωματίου στην είσοδο 50 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ  
4.38 Κεντρικός διακόπτης φωτισμού δωματίου δίπλα στο κρεβάτι 50 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ  
4.39 Ελεύθερες πρίζες ρεύματος στο δωμάτιο (2 τουλάχιστον)   Υ Υ Υ Υ    
4.40 Δυνατότητα πλήρους συσκότισης του δωματίου   Υ Υ Υ Υ Υ π.χ. παραθυρόφυλλα, κουρτίνα συσκότισης
4.41 Πάγκος αποσκευών   Υ Υ Υ Υ Υ Πτυσσόμενος ή μη
4.42 Καλάθι αχρήστων   Υ Υ Υ Υ Υ  
4.43 Υπηρεσία ή συσκευή αφύπνισης   Υ Υ Υ Υ Υ  
5. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (ΓΙΑ ΔΙΑΜ/ΤΑ)
5.1 Εξοπλισμός κουζίνας, έπιπλα (τραπέζι-καρέκλες) και ανάλογος εξοπλισμός εστίασης   Υ Υ Υ Υ Υ  
5.2 Μαγειρική συσκευή δύο ή τεσσάρων εστιών με φούρνο α. Στο 50% των διαμερισμάτων β. Στο 100% των διαμερισμάτων 50 70 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ  
5.3 Μαγειρική συσκευή δύο εστιών   Υ Υ Υ Υ Υ  
5.4 Ηλεκτρικό ψυγείο   Υ Υ Υ Υ Υ  
5.5 Καφετιέρα φίλτρου, φρυγανιέρα ή τοστιέρα, φούρνος μικροκυμάτων, βραστήρας νερού 100 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ  
6. ΛΟΥΤΡΟ
6.1α Ιδιαίτερο λουτρό για κάθε δωμάτιο/ διαμέρισμα   Υ Υ Υ Υ Υ  
6.1β Μπανιέρα ή ντουζιέρα στο σύνολο των δωματίων/ διαμερισμάτων με τα λοιπά είδη υγιεινής και εξοπλισμό μπάνιου και παροχή χαρτιού υγείας, σαπουνιού, αφρόλουτρου, σαμπουάν   Υ Υ Υ Υ Υ Στην υποχρέωση
για τοποθέτηση
μπανιέρας ή
ντουζιέρας δεν
εμπίπτουν τα
λουτρά των
δωματίων που
προορίζονται για
Α.Μ.Κ. Τα δε λοιπά
είδη υγιεινής
ακολουθούν τις
ειδικές
προδιαγραφές
6.2 Μπανιέρα και ντουζιέρα : α. στο 30% των δωματίων β. στο 60% των δωματίων γ. στο 100% των δωματίων 100 150 200 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ  
6.3 Μπανιέρα ή ντουζιέρα με υδρομασάζ : α. στο 30% των δωματίων β. στο 60% των δωματίων γ. στο 100% των δωματίων 100 150 200 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ  
6.4 Αντιολισθητική επιφάνεια στη μπανιέρα ή ντουζιέρα   Υ Υ Υ Υ Υ Η επιφάνεια μπορεί να είναι μόνιμη ή όχι
6.5 Χειρολαβές ασφαλείας στη μπανιέρα 25 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ  
6.6 Διπλός νιπτήρας 50 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ  
6.7 Διαχωρισμός του κυρίως WC από το χώρο όπου βρίσκονται η μπανιέρα, η ντουζιέρα και ο νιπτήρας 100 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ  
6.8 Καθρέπτης   Υ Υ Υ Υ Υ  
6.9 Προσβάσιμη πρίζα δίπλα στον καθρέπτη   Υ Υ Υ Υ Υ Μπορεί να είναι τοποθετημένη και έξω από την πόρτα σε σημείο που την καθιστά εύκολα προσβάσιμη
6.10 Μεγεθυντικός καθρέπτης 25 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ  
6.11 Στεγνωτήρας μαλλιών 25 Υ Υ Υ ΠΡ ΠΡ  
6.12 Συσκευή τηλεφώνου στο λουτρό 50 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ  
6.13 Μπουρνούζι και παντόφλες μπάνιου (ανά κλίνη) 25 Υ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ  
6.14 Επαρκής και καλής ποιότητας ιματισμός ανάλογος της δυναμικότητας και της κατηγορίας   Υ Υ Υ Υ Υ  
6.15 Ζυγαριά 25 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ  
6.16 Πετσέτες πισίνας ή θαλάσσης 25 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ  
6.17 Παροχή ζεστού νερού επί 24 ώρες   Υ Υ Υ Υ Υ  
6.18 Πρόσθετα είδη κοσμητικής (καλύμματα κεφαλής, βαμβάκι, ξυραφάκια μιας χρήσεως, μπατονέτες αυτιών, λοσιόν ή γαλάκτωμα σώματος-χεριών, κρέμα μαλλιών, λίμα νυχιών, σακούλες υγιεινής, οδοντόβουρτσα με οδοντόπαστα μιας χρήσεως, χαρτομάντιλα) 5 μόρια/ είδος Υ Υ ΠΡ ΠΡ ΠΡ  
7. ΕΣΤΙΑΣΗ
7.1 Παροχή πρωινού σε ενδεδειγμένη αίθουσα   Y Y Υ Υ Υ Σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις
7.2 Δυνατότητα σερβιρίσματος πρωινού στα δωμάτια 100 Υ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ  
7.3 Τεχνική Προδιαγραφή Ύπαρξη καταστήματος μαζικής εστίασης 250/κατά-στημα (500 μέγιστο) Υ Υ ΠΡ ΠΡ ΠΡ Σύμφωνα με τον πίνακα προσωπικού που υποβάλλεται στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σε ξ/χ: α. εποχικής λειτουργίας η δυναμικότητα του εστιατορίου να αντιστοιχεί στο 60% των κλινών. β. συνεχούς (όλο το χρόνο) λειτουργίας η δυναμικότητα του εστιατορίου να αντιστοιχεί στο 30% των κλινών (Βαθμολογούνται έως 2 εστιατόρια ανά ξ/χ)
7.4 Παροχή φαγητού στο ξενοδοχείο σε συνεργασία με εστιατόριο επιπλέον του υποχρεωτικού καταστήματος εστίασης 150 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ  
7.5 Σύνθεση πρωινού (ελάχιστη): καφές (φίλτρου, στιγμιαίος, ελληνικός), τσάι, γάλα, 2 είδη φρέσκου ψωμιού, φρυγανιές, κέικ, βούτυρο, μαργαρίνη, 2 είδη μαρμελάδας, μέλι, τυρί, αλλαντικά, αυγά (ζεστά/ κρύα), γιαούρτι, δημητριακά, χυμοί φρούτων, φρέσκα φρούτα   Υ Υ Υ Υ Υ  
7.6 Διάρκεια πρωινού άνω των 3 ωρών 100 Υ Υ ΠΡ ΠΡ ΠΡ  
7.7 Υπηρεσία δωματίου (Rοοm service): Α. για 12 ώρες Β. για 24 ώρες 100 200 Y Υ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ  
7.8 Υπηρεσία παροχής πρωινού νωρίς το πρωί (early breakfast service) 100 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ  
7.9 Παροχή φαγητού ή πρωινού σε πελάτες σε ειδικές συσκευασίες, εφόσον ζητηθεί 50 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ  
7.10 Κατάστημα αναψυχής (Κυλικείο /μπαρ) 250/κατά-στημα (500 μέγιστο) Υ Υ ΠΡ ΠΡ ΠΡ Βαθμολογούνται έως 2 κυλικεία/ μπαρ ανά ξ/χ
8. ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ− ΑΘΛΗΣΗ− ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
8.1 Αίθουσα ψυχαγωγίας -παιγνιδιών (π.χ επιτραπέζια παιγνίδια, μπιλιάρδο) 100 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ  
8.2 Οργανωμένος παιδότοπος κλειστός τουλάχιστον 20 τ.μ ή υπαίθριος (περιφραγμένος, εκτός κτιρίου) 100 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ Απαιτείται πιστοποίηση
8.3 Κολυμβητική δεξαμενή κοινόχρηστη α. έως 150 τ.μ. β. άνω των 150 τ.μ. 150/ δεξαμενή 200/ δεξαμενή ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ Βαθμολογούνται έως 2 κολυμβητικές δεξαμενές ανά ξ/χ
8.4 Εξοπλισμός υδρομασάζ στην κολυμβητική δεξαμενή 50 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ  
8.5 Κολυμβητική δεξαμενή παιδική 100 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ Σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές
8.6 Κολυμβητική δεξαμενή κοινόχρηστη κλειστή θερμαινόμενη 200 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ Σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές
8.7 Ιδιωτικές κολυμβητικές δεξαμενές Α. στο 20% των δωματίων Β. στο 50% των δωματίων 150 300 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ Σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές
8.8 Χώρος στον οποίο
προσφέρονται υπηρεσίες
αναζωογόνησης που
περιλαμβάνουν τουλάχιστον
δύο από τα Sauna, Steam
Bath, Jacuzzi και δύο είδη
θεραπειών ή μασάζ
200 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ  
8.9 Κέντρο ομορφιάς (salon de beaute)/εργαστήριο αισθητικής που περ ιλαμβάνει τουλάχιστον θεραπείες προσώπου, θεραπείες άκρων, μακιγιάζ, αποτρίχωση 150 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ Απαιτείται πιστοποίηση σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις
8.10 Χώρος άθλησης πελατών εμβαδού τουλάχιστον 20 τ.μ που περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον 4 όργανα νέας τεχνολογίας (π.χ. Step Machine, Διάδρομος, Ποδήλατο, κωπηλατο-εργόμετρο, πάγκοι, αλτήρες) 100 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ  
8.11 Θέατρο ή κινηματογράφος 100 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ Απαιτείται πιστοποίηση σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις
8.12 Γήπεδο/α για αθλοπαιδιές 150 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ π.χ τένις, μπάσκετ, βόλεϊ
8.13 Δραστηριότητες -ψυχαγωγία (animation) 100 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ  
8.14 Βιβλιοθήκη 100 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ Διακριτός χώρος για ανάγνωση
9. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
9.1 Προστασία ξ/χ με υπηρεσία ασφαλείας (security) όλο το 24ωρο 150 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ Σύμφωνα με τον
πίνακα
προσωπικού
στον οποίο θα
περιλαμβάνεται η
συγκεκριμένη
ειδικότητα ή σε
περίπτωση
ανάθεσης
υπηρεσιών σε
εξωτερικό
συνεργάτη
(outsourcing)
σύμβαση και
τιμολόγιο
παροχής
υπηρεσιών
9.2 Υπηρεσία μεταφοράς (transfer) από και προς το αεροδρόμιο, λιμάνι, σταθμό 200 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπαράγραφο Η2 περ.. 5 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/12, όπως ισχύει
9.3 Υπηρεσία οδηγού από και προς το χώρο στάθμευσης (valet parking) 100 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ  
9.4 Υπηρεσία στεγνού καθαρίσματος -πλυσίματος -σιδερώματος 100 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ  
9.5 Ιδιωτική ασφάλιση πελατών 200 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ Ασφάλιση αστικής ευθύνης
9.6 Υπηρεσία φύλαξης παιδιών 100 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ Από ειδικευμένο προσωπικό
9.7 Παροχή ημερήσιων εφημερίδων και περιοδικών 50 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ  
9.8 Καταστήματα εντός ξ/χ 50/ κατάστημα (150 μέγιστο) ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ Ενδεικτικά: μίνι
μάρκετ,
ανθοπωλείο,
κοσμημ/λείο
κ.λ.π.)
Απαιτείται η
αδειοδότησή
τους
10. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
10.1 Ανάπτυξη περιβαλλοντικών υπηρεσιών -προτύπων: α. ECOLABEL, EMAS, ISO 14001 β.GREEN GLOBE, GREEN KEY, TRAVELIFE ή άλλα εξειδικευμένα δημόσια ή ιδιωτικά πρότυπα γ. Βιολογική γεωργία ή και χρήση βιολογικών προϊόντων 200 150 150 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ Τα μόρια πολλαπλασιάζονται επί κάθε διατιθέμενο πιστοποιητικό
10.2 Πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης ποιότητας (π.χ. ISO 9001:2008, European Hospitality Quality της HOTREC ή άλλα αντίστοιχα πρότυπα) 100 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ Τα μόρια πολλαπλασιάζονται επί κάθε διατιθέμενο πιστοποιητικό
10.3 Πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων α. ISO 22000:2005 β. HACCP, CODEX ALIMENTARIUS 200 100 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ Τα μόρια πολλαπλασιάζονται επί κάθε διατιθέμενο πιστοποιητικό
10.4 Αναφορά εταιρικής
κοινωνικής ευθύνης, ISO
26000-Social Responsibility
Standard ή άλλα αντίστοιχα
πρότυπα
100 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ  
10.5 Ένταξη στο Πρόγραμμα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΩΙΝΟ» του ΞΕΕ 250 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ  
10.6 Ειδικό σήμα ποιότητας ελληνικής κουζίνας ή πιστοποίηση τοπικής κουζίνας βάσει δημοσίων ή ιδιωτικών προτύπων 200 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ  
10.7 Οργανωμένο σύστημα διαχείρισης παραπόνων πελατών (αν δεν διαθέτει πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης ποιότητας) 100 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ  
11. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
11.1 Συμμετοχή τουλάχιστον του 10% του προσωπικού σε επιμορφωτικό πρόγραμμα σχετικό με τον τουρισμό και την ασφάλεια διάρκειας μεγαλύτερης των 20 ωρών σε ετήσια βάση. 150 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ Απαιτείται η σχετική πιστοποίηση
11.2 Χορήγηση εγχειριδίου λειτουργίας του ξενοδοχείου στο προσωπικό. 50 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ  
11.3 Αποδεδειγμένη γνώση ξένης γλώσσας α. 50% του προσωπικού β. 40% του προσωπικού γ. 30% του προσωπικού 100 70 50 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ  
11.4 Απόφοιτοι Τουριστικών σχολών α. 50% του προσωπικού β. 40% του προσωπικού γ. 30% του προσωπικού 150 100 70 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ  
11.5 Αναλογία απασχολουμένων ως προς τον αριθμό των κλινών (για ξενοδοχείο σε πλήρη λειτουργία): α. Τουλάχιστον ένας (μία)/4 κλίνες β. Τουλάχιστον ένας (μία)/6 κλίνες γ. Τουλάχιστον ένας (μία)/8 κλίνες δ. Τουλάχιστον ένας (μία)/10 κλίνες 200 150 100 50 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ  
12. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ -ΥΓΙΕΙΝΗ
12.1 Καθημερινή καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων   Υ Υ Υ Υ Υ  
12.2 Καθημερινή καθαριότητα δωματίων   Υ Υ Υ Υ Υ  
12.3 Συχνότητα αλλαγής κλινοσκεπασμάτων   Υ Κάθε μέρα Υ Κάθε 2 μέρες Υ Κάθε 2 μέρες Υ Κάθε 3 μέρες Υ Κάθε 3 μέρες  
12.4 Συχνότητα αλλαγής ιματισμού μπάνιου   Υ Κάθε μέρα Υ Κάθε μέρα Υ Κάθε μέρα Υ Κάθε 2 μέρες Υ Κάθε 2 μέρες  
12.5 Δεύτερη υπηρεσία καθαριότητας (turndown) το βράδυ ως πρόσθετος έλεγχος δωματίου (αλλαγή πετσετών, απομάκρυνσης καλύμματος κρεβατιού, άδειασμα καλαθιού απορριμμάτων) 150 Υ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ  
12.6 Αλλαγή πετσετών κατόπιν αιτήματος 50 Υ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ  
12.7 Τήρηση διαδικασιών απεντόμωσης-μυοκτονίας από πιστοποιημένα συνεργεία   Υ Υ Υ Υ Υ Με πιστοποιητικό
13. ΔΙΑΦΟΡΑ
13.1 Ιστοσελίδα δίγλωσση με επικαιροποιημένη πληροφόρηση για το ξενοδοχείο, με ρεαλιστικές φωτογραφίες του ξενοδοχείου (εξωτερικοί χώροι, κοινόχρηστοι χώροι, δωμάτια)   Υ Υ Υ Υ Υ  
13.2 Ιστοσελίδα με επιλογή απευθείας κρατήσεων και αξιολόγηση πελατών 50 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ  
13.3 Προώθηση περιβαλλοντικής ενημέρωσης και εκπαίδευσης προσωπικού-Διανομή φυλλαδίων   Υ Υ Υ Υ Υ  
                 
  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΥΠΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Πίνακας υπολογισμού μορίων κατάταξης ξενοδοχείου σε αστέρια.

 

 

Μοιράσου αυτή τη δημοσίευση

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter