Η διαδικασία και το πρόγραμμα των σεμιναρίων του Hotel Security κινούνται σε τρεις κατευθύνσεις:

  • Τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας στην αίθουσα με τον εισηγητή και τους εκπαιδευόμενους σε άμεση επαφή, σε συγκεκριμένες ημερομηνίες και ώρες.
  • Στην τηλεκπαίδευση όπου η εκπαιδευτική διαδικασία ολοκληρώνεται μέσα από ένα απλό και λειτουργικό περιβάλλον, διαδικτυακά, διατηρώντας το μεγαλύτερο μέρος των χαρακτηριστικών της παραδοσιακής μεθόδου (οπτική και ακουστική επαφή, συνομιλία με γραπτά μηνύματα μεταξύ όλων κ.λ.π.), πλεονεκτώντας στην ευελιξία του τόπου και του χρόνου που επιλέγει ο ίδιος ο εκπαιδευόμενος να επιμορφωθεί και
  • Το blended learning όπου ένα μεγάλο μέρος της εκπαίδευσης και οι τελικές εξετάσεις πραγματοποιούνται με τη μέθοδο της τηλεκπαίδευσης και ένα μικρότερο με τον παραδοσιακό τρόπο.

Ειδικά για όσα ξενοδοχεία υπαχθούν σε πρόγραμμα του ΛΑΕΚ αποτελούν μονόδρομο 1η και 3η λύση.

Προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα λειτουργικότητας από την παρακολούθηση του σεμιναρίου, οι δια ζώσης διδασκαλίες πραγματοποιούνται σε περιόδους και ώρες που επιλέγονται από την ίδια την επιχείρηση κατά τον ετήσιο προγραμματισμό που γίνεται τον μήνα Δεκέμβριο κάθε έτους.

Φυσικά προϋπόθεση γι' αυτό είναι η έγκαιρη εγγραφή του προσωπικού στην εκπαίδευση.

 

Μοιράσου αυτή τη δημοσίευση

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter